Vi på ImseVimse vet att det finns föräldrar och kvinnor - som är eller vill bli, medvetna om en hälsosam livsstil och en sund jord. Därför vill vi med glädje och engagemang hjälpa kunden att göra rät. Vår drivkraft är bättre hälsa, bättre ekonomi och en hållbar framtid för alla.

Vi har ett starkt fokus på begränsningen av vår miljöbelastning och en av våra bärande affärsidéer och ledstjärnor är ett ekologiskt tänkande. Det märks bland annat i vårt nya miljövänliga förpackningskoncept där vi uteslutande använder 100 % FSC-märkt papper.

Det här är FSC
FSC står för Forest Stewardship Council, en oberoende, internationell medlemsorganisation som främjar ett samhällsnyttigt, miljöanpassat och ekonomiskt hållbart bruk av världens skogar. Redskapet är FSC:s varumärke som visar att en vara innehåller träfibrer från skogar som sköts och avverkas på ett ansvarsfullt sätt. De som sköter skogen enligt FSC:s regler eller förädlar och levererar varor som innehåller träfibrer från FSC-skogar kontrolleras noggrant. 

ImseVimse väljer FSC-komtrollerad skog
FSC-märket hittar du en på mängd olika produkter idag – på tidningar, böcker, skrivpapper, timmer, brädor, etiketter, förpackningar, grillkol, trädgårdsmöbler, dörrar och golv. I Sverige är FSC-certifierad skog kontrollerad enligt reglerna för den svenska FSC-standarden som i många fall ställer högre krav på naturhänsyn än lagen kräver. Den värnar också om skogens betydelse för rekreation och samernas rätt till bete för sina renar.

När du väljer FSC stödjer du bevarandet av skyddade skogar, värnar om naturen och klimatet, och hjälper människor till ett bättre liv. Därför är det en självklarhet att även
ImseVimse väljer detta alternativ i alla sina pappersförpackningar.

Vad gör vi mer för miljön?
Eftersom ImseVimse är ett företag som säljer produkter fokuserar vi främst på produkternas miljöpåverkan, men självklart glömmer vi inte verksamheten i övrigt.
Här är några exempel på vad vi gör för att minska vår miljöpåverkan:

 • Vi väljer Gotländsk vindkraft för elförbrukningen på vårt kontor och lager i Visby.
 • Vi väljer ekologiskt när vi handlar matvaror och förbrukningsmaterial till vårt kontor.
 • Vi stänger av alla maskiner när vi lämnar kontoret för dagen.
 • Vi försöker minimera våra utskrifter och återanvänder kasserade papper.
 • Vi återanvänder förpackningsmaterial och kartonger.
 • Vi mailar ut största delen av våra fakturor.
 • Vi sorterar våra sopor och lämnar papper, plast, plåt och glas till återvinning.
 • Städningen av vårt kontor och lager sker med miljövänliga rengöringsmedel.
 • Vi trycker våra trycksaker på miljömärkt FSC-papper.
 • Vi har dragit ned på trycksaker som postas såsom inbjudningar, informationsbrev
  och pressreleaser och sänder dem istället digitalt via mail.

  Läs mer om FSC